personalIdentityNumber

friendlyName personalIdentityNumber
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/personalIdentityNumber
Reference urn:oid:1.2.752.29.4.13
Description Individens personnummer eller samordningsnummer enligt SKV 704 resp. SKV 707.
Typical Use Identifiering av inloggad användare
Typical Attribute Sources
Multi-
valued
NO
Specification/format 12 siffror utan bindestreck.
YYYYMMDDNNNN
Status FINAL