paTitleCode

friendlyName paTitleCode
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/paTitleCode
Reference urn:oid:1.2.752.129.2.2.1.4
Description Personens Befattningskoder.
AID-kod beslutad av SKL
Typical Use Behörighetsstyrning
Typical Attribute Sources Katalogtjänst HSA
Multi-
valued
YES
Specification/format enligt HSA
Status FINAL