organizationIdentifier

friendlyName organizationIdentifier
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/organizationIdentifier
Reference urn:oid:2.5.4.97
Description Organisationsnummer
Svenskt organisationsnummer enligt SKV 709.
Typical Use Information
Typical Attribute Sources Katalogtjänst HSA, SCB
Multi-
valued
NO
Specification/format enligt SKV709, anges med 10 siffror utan bindestreck
Status FINAL