occupationalCode

friendlyName occupationalCode
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/occupationalCode
Reference urn:oid:1.2.752.221.100.1.1
Description
Yrkeskategorier för personal inom vård – och omsorg. Attributet kompletterar healthcareProfessionalLicense, där det senare endast omfattar legitimerade yrken inom  Hälso – och sjukvård
Typical Use
Behörighetsstyrning
Typical Attribute Sources
Multi-
valued
YES
Specification/format
”Den värdemängd vi ser i nuläget är följande yrkeskategorier. – VT Veterinär Veterinär är ett legitimationsyrke som regleras av Jordbruksverket.
– AL AT – läkare
Status FINAL