healthCareProviderHsaId

friendlyName healthCareProviderHsaId
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/healthCareProviderHsaId
Reference urn:oid:1.2.752.29.6.10.1
Description Vårdgivarens HsaId
Typical Use Behörighetsstyrning
Typical Attribute Sources Katalogtjänst HSA
Multi-
valued
NO
Specification/format enligt HSA
Status FINAL