healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber

friendlyName
healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber
Reference urn:oid:1.2.752.116.3.1.1
Description
Unik identitet (löpnummer) för en person i HOSP.
Typical Use
Identifiering av användare
Typical Attribute Sources
Multi-
valued
NO
Specification/format
Enligt Socalstyrelsens HOSP register.
Status FINAL