healthcareProfessionalLicense

friendlyName healthcareProfessionalLicense
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/healthcareProfessionalLicense
Reference urn:oid:1.2.752.116.3.1.3
Description Legitimerad yrkesgrupp enligt Socialstyrelsens HOSP register.
Notera att detta är personlig egenskap, ej kopplat till ev. uppdrag hos organisation.
Typical Use Behörighetsstyrning
Typical Attribute Sources Socialstyrelsen HOSP, Katalogtjänst HSA
Multi-
valued
YES
Specification/format Tvåställig kod enligt Socialstyrelsens HOSP register. Se http://socialstyrelsen.se för aktuell värdemängdKod KlartextAP Apotekare
AT Arbetsterapeut
AU Audionom
BA Biomedicinsk analytiker
BM Barnmorska
DT Dietist
FT Fysioterapeut
KP Kiropraktor
LG Logoped
LK Läkare
NA Naprapat
OP Optiker
OT Ortopedingenjör
PS Psykolog
PT Psykoterapeut
RC Receptarie
RS Röntgensjuksköterska
SF Sjukhusfysiker
SG Sjukgymnast
SJ Sjuksköterska
TH Tandhygienist
TL Tandläkare
Status FINAL