healthCareProfessionalLicenceSpeciality

friendlyName healthCareProfessionalLicenceSpeciality
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/healthCareProfessionalLicenceSpeciality
Reference Legitimerad yrkesgrupp:

urn:oid:1.2.752.116.3.1.3

Specialistkoder:

urn:oid:1.2.752.116.3.1.6

urn:oid:1.2.752.116.3.1.7

urn:oid:1.2.752.116.3.1.8

urn:oid:1.2.752.116.3.1.9

urn:oid:1.2.752.116.3.1.10

urn:oid:1.2.752.116.3.1.15

Description Specialistkompetens för läkare eller tandläkare baserat på utfärdat specialistbevis.

Notera att specialistkompetens hanteras i flera kodverk (per 2018-06-01 sex stycken) och att koderna kan vara både två-, fyr- och femställiga.

Typical Use Behörighetsstyrning
Typical Attribute Sources
Multi-
valued
YES
Specification/format Attribut erhålls i JSON-format och innehåller tre värden:

  • kod för legitimerad yrkesgrupp
  • specialitetskod
  • specialitet i klartext

Exempel: {”healthCareProfessionalLicenseCode”:”LK”,”specialityCode”:”30014″,”specialityName”:”Barn- och ungdomshematologi och onkologi”}

Status FINAL