groupPrescriptionCode

friendlyName groupPrescriptionCode
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/groupPrescriptionCode
Reference urn:oid:1.2.752.29.4.132
Description Gruppförskrivarkod
Typical Use Behörighetsstyrning
Typical Attribute Sources Katalogtjänst HSA
Multi-
valued
YES
Specification/format enligt HSA
Status FINAL