givenName

friendlyName givenName
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/givenName
Reference urn:oid:2.5.4.42
Description Personens tilltalsnamn enligt SKV
Typical Use Visa namn på inloggad användare i e-tjänst
Typical Attribute Sources Katalogtjänst HSA, Personuppgiftstjänst
Multi-
valued
NO
Specification/format enligt SKV (max 80 tkn)
Status FINAL