employeeHsaId

friendlyName employeeHsaId
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/employeeHsaId
Reference urn:oid:1.2.752.29.6.2.1
Description Personens HsaId.
Notera att en person kan ha flera employeeHsaId utgivna från olika katalogägare inom HSA. Ett employeeHsaId är dock alltid unikt identifierande och spårbart till individen.
Typical Use Identifiering av inloggade användare i e-tjänster vård och omsorg
Typical Attribute Sources Katalogtjänst HSA
Multi-
valued
NO
Specification/format enligt HSA
Status FINAL