Arbetsgruppens möten

Kommande möten 2022

  • Nästa möte med Sambis arbetsgrupp är den 22 augusti 2022.

Tidigare möten

Arbetsgruppen hade sitt första möte den 6 februari 2014. Material från arbetsgruppens möten från två år tillbaka finns samlat här:

2022

2021

2020