Anmälan om signera avtal för tillitsgranskning

* = obligatorisk information

ORGANISATION

Namn organisation/företag *

Organisationsnummer *

Postadress *

Postnummer *

Ort *


AVTALSTECKNARE

Avtalstecknare namn *

Avtalstecknare e-postadress *

Avtalstecknare mobiltelefonnummer *

Avtalstecknare personnummer *

Vid fler än en avtalstecknare vänligen ange motsvarande info för den/de här:

- Här ska ni som kommuner och landsting bifoga delegationsordning som bevisar att avtalstecknaren/-tecknarna har rätt att signera avtalet:


KONTAKTPERSONER

- Bifoga här ifyllt dokument med era kontaktuppgifter *:
(grunddokumentet finns här: https://www.skolfederation.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Kontaktuppgifter-Sambi-Esign.pdf)


E-postadress till dig som skickar in denna medlemsanmälan *


Eventuella kommentarer

I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.sambi.se/om/integritetspolicy/

Om ni inte har möjlighet att använda e-signering finns här en beskrivning av pappersbaserad hantering.