Agenda för Federationsforum 15 mars

Program

Nedan är programmet inför Svenskt Federationsforum 15 mars 2018!

Anmälan till Svenskt Federationsforum hittar du här.

Välkommen!

Agenda Svenskt Federationsforum 150318

VÄLKOMMEN
09:30-09:35 Staffan hälsar alla välkomna och presenterar dagen
 

 

 

 

 

STATUSUPPDATERING – FEDERATIONER

09:35 – 10:20 SWAMID -På Axelsson, Sunet
Visionärt om federationer och SWAMID – Leif Johansson, Sunet

10:20 – 10:35 Inera – arkitektur och EFOS – Per Mützell och Tomas Fransson, Inera

10:35 – 10:40 Freja eID – Fredrik Wellner, Södertälje kommun

KAFFEPAUS

11:15 – 11:45 e-Legitimationsnämnden, Eva Sartorius

11:45 – 12:15 Skolfederation – Ulrika Ahlgren, IIS (5min)
Skolfederation och varför en POC (PRoof of Concept) – Stefan Hallén, IIS
Användare och grupper i digitala läromedel – Palle Girgensohn, PingPong
Implementationsarbete – Fredrik Wellner, Södertälje kommun

12:15 – 12:30 Sambi och sambiombud IIS, Robert Sundin, IIS och Staffan Hagnell, IIS

LUNCH
 

 

 

 

 

FEDERERAD OPENID CONNECT

13:30 – 13:40 Standardisering, certifiering och pilotverksamhet –
Roland Hedberg, Sunet

13:40 – 13:55 Demo OpenId Connect – Tommy Almström, Phenix Id

13:55 – 14:10 Tankar kring en POC – Per Mützell, INERA

14:10 – 14:30 Diskussion

KAFFEPAUS

15:00 – 17:00 Lightning talk och diskussioner

Svensk e-Identitet, Jörgen Hellgren

Verisec om Freja eId

Skolverket, Börje Shameti Lewin om Skolverkets planer för hösten

ADFS – Robert Sundin, IIS