14-09-18 Möte med arbetsgruppen

Material från arbetsgruppens möte